We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Personal Data Protection
 

OSLO

NORDIC TERMINALS

All Ports

Apenhetsloven

Click for: Apenhetsloven

YILPORT Oslo Terminal Investments AS (YILPORT Oslo) er omfattet av Åpenhetsloven som bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Virksomheten jobber med å sikre ansvarlig næringsliv gjennom aktsomhetsvurderinger for å forhindre negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø som kan knyttes til selskapets aktiviteter.

YILPORT Oslo har særlig fokusert på HMS, som vi anser som en av de sentrale sidene ved anstendige arbeidsforhold innen YILPORT Oslos sektor.

Også andre momenter som for eksempel miljøprofil og signifikante strategiske endringer foretatt i selskapene har blitt satt fokus på i aktsomhetsvurderingene.


Contact Information Questions:

Maiken Solemdal, Commercial Manager

Email: maiken.solemdal@yilport.com

Share